Како си поминавме на првиот Health, Fitness & Wellness Expo… 

HFW Expo 2015 from Momentum, Inc. on Vimeo.

Прилог на Backstage – Дел од атмосферата на Health, Fitness & Wellness Expo – 

Backstage во најава на Health, Fitness & Wellness Expo

Interview Karas4Training

Karas4Training

Гостување во 24 Од се срце