Резултати

Поставете реални очекувања за резултатите од настанот. 04012014_ResultsКако пример, една клиника за спортска медицина спровела 120 скрининзи во еден целодневен (саботен) Health Fair настан. Од овие, закажале 30 follow up термини и се здобиле со 20 нови клиенти! Дополнително, обезбедиле 150 е-маил адреси од посетители заинтересирани за нивните услуги, и продолжиле со спроведување на е-маркетинг кампања!

Размислувајте долгорочно. Резултатите кои ќе ги остварите на Health, Fitness & Wellness Expo треба да продолжат да траат и да се остваруваат во подолг период од само овие три дена. Присуството и комуникацијата која ќе ја остварите треба да биде само почетна основа за вашата маркетинг стратегија во следните 6 месеци. Користете ги стекнатите информации паметно, внимателно и плански.