Дали ви е важно какви клиенти ќе запознаете?rimini-wellness

Изложувачите најчесто сакаат да видат посетители кои веќе ја поддржуваат нивната дејност или услуга. Овие посетители се „лесни“. Не бараат опширни објаснувања, не ги предизвикуваат вашите процедури, ги следат вашите препораки итн. Несвесно, дури и изложбениот простор најчесто се декорира за да привлече ваква публика.

  1. Ако одговоривте ДА: Дизајнирајте ја вашата содржина внимателно и дизајнирајте го изложбениот простор за да привлече САМО ваква публика. Имајте во предвид дека на овој начин, останувате во вашата зона на комфорт и ја ограничувате вашата целна публика на клиенти кои можеби секако ќе дојдеа во контакт со вас и вашите услуги.                                                                                                                                                            празен ред
  2. Ако одговоривте НЕ: Значи, отворени сте да им помогнете на секаков тип на клиенти! Одлично! Се што треба да направиме сега е да го испланираме вашиот изложбен простор за да постигнете огромен успех на Health, Fitness & Wellness Expo! Наскоро, вашиот најголем предизвик ќе биде како да ги опслужите сите посетители 😉

VVLand__9441380_AD20__B3A9492o (1)1011993_476628329092906_364286901_n