The Role of CSOs in Promoting Civic Space

 

На 22 јуни во Парк Хотелот беше одржана регионалната конференција на Балканската Мрежа за Развоја на Граѓанското Општество на тема: “Заштита на граѓанскиот простор”. На конференцијата учествуваа повеќе од 40-ет претставници на граѓански организации од Македонија, Западен Балкан и Европа. Целта на конференцијата беше дискусија на начини за промоција на граѓанскиот простор (простор за делување на граѓанското општество) и овозможувачка околина за развој на граѓанско општество.

 

Balkan Civil Society Development Network