Покрај изложувачите, програмата на Fashion & Lifestyle Expo 2017 ја збогативме и со разновидни интерактивни содржини.

Од 29-31ти март, со свои работилници, презентации, активности и перформанси ќе настапат: