Покрај изложувачите, програмата на Fashion & Lifestyle Expo 2016 ја збогативме и со разновидни интерактивни содржини.

Од 18-20ти март, со свои работилници, презентации, активности и перформанси ќе настапат:

ashaya-logo dancers-united-logo kultura-logo

duna-markovjovana-filipovic-logo skopje-casual-logo

braionobrain-logoinside-out-logo

Повеќе информации околу распоредот на работилниците и пријавите за истите дознајте во делот ПРОГРАМА и ПРИЈАВИ.