Events Assistant – Асистент на настани

Работната позиција е отворена за лица до 29 години, а предност ќе имаат лицата до 25 годишна возраст. Претходно искуство НЕ Е ПОТРЕБНО.

Keywords: live events, event marketing, event branding, experiential marketing

Цел на позицијата:

Асистентот на настани е одговорен за поддршка на Координаторот на настани, во спроведување на целото портфолио на настани согласно поставениот распоред и буџет. Ова вклучува администрација на прирачници и насоки за изложувачи, одржување на поврзаните веб страни, креирање и проверка на содржина – текстови/материјали за објава, креирање на програмскиот дел на настаните, координирање на маркетинг кампањи пред секој настан, кореспонденција и врска со изложувачи, изведувачи, подизведувачи, медиумски партнери, спонзори, локација итн., одржување на датабази, изработка/администрирање на скици и распореди, асистенција на деновите на одржување на настаните.

Клучни одговорности:

 • Работи заедно со Менаџерот и Координаторот на настани во целокупното планирање и извршување на портфолиото на настани;
 • Креативен придонес во осмислување на програмскиот дел на настаните пред секој настан, вклучувајќи истражување, предлог и утврдување на соодветни изведувачи;
 • Креативен придонес во осмислување на маркетинг кампањите пред секој настан, вклучувајќи истражување, предлог и утврдување на соодветни медиумски партнери;
 • Осигурување вкупните административни работи поврзани со настанот да се завршени навремено и точно, вклучувајќи:
  • Асистенција во кореспонденција со изведувачи и беспрекорна испорака на програмата: штом изведувачите се потврдени, да се осигура дека информациите за изведувачите и програмата се ажурирани онлајн;
  • Асистенција во креирање на рекламна содржина за настаните, кореспонденција со медиумски покровители и осигурување дека содржината е навремено и точно објавена;
  • Подготовка на прирачници вклучувајќи временска рамка и технички/лоистички/правни информации за секој клиент/учесник;
 • Продукција и објава на содржина на веб страните и социјалните медиуми за секој настан соодветно;
 • Истражување на соодветни локации, водители, изведувачи и забава на настаните;
 • Асистенција во продукција на високо квалитетни промотивни материјали вклучувајќи темелна проверка на материјали како брошури, постери, флаери, влезници, покани, пропусници, формулари, програми итн.
 • Организирање на испораки и достава до и од локациите;
 • Асистенција во сите аспекти на сценографија;
 • Организирање на влезни прашања и кореспонденција со изложувачи, спонзори, изведувачи, подизведувачи, медиа партнери, менаџери на локација, технички персонал, хостеси, прашања на посетители;
 • Обврски кои произлегуваат од организација на настанот на лице место – конкретни обврски доделени од Координаторот и/или Менаџерот на настани, вклучувајќи: одговарање на прашања на изложувачи/спонзори, надгледување на приемниот пулт, надгледување на техничкиот персонал, брифирање и контакт со одговорните лица од локацијата, координација на хостеси, осигурување дека се следат скиците и распоредите и тн.
 • Преземање на дополнителни задачи и обврски по директива на Координаторот и/или Менаџерот на настани во осигурување на непреченото одвивање и развој на агенцијата во целина;
 • Решавање на проблеми и обрнување на внимание на Координаторот и/или Менаџерот на настани доколку е соодветно;
 • Внесување податоци, ажурирање и водење на датабазите;
 • Асистенција во изработка и ажурирање на скиците на локациите по инструкција;
 • Прибирање на формулари и организирање на податоци дадени од изложувачи и подизведувачи;
 • Администрација на документи при ангажирање и менаџирање со привремено ангажиран персонал – хостеси, фотографи, камермани, техничка и логистична поддршка;
 • Аранжмани за патување/сместување на изведувачи (ако е соодветно);
 • Осигурување дека сите информации се ажурирани и точни.

Клучни вештини и знаење:
Есенцијални

 • Познавање на индустријата (одлично познавање на настаните кои се случуваат на ниво на Скопје и Македонија);
 • Одлични комуникациски и интерперсонални вештини;
 • Одлични организациски способности;
 • Одлична координација и креативно решавање на проблеми.

Клучни способности:

 • Висока мотивација, издржливост и одлична снаодливост под притисок;
 • Желба за работа во динамична средина со кратки рокови;
 • Проактивност и самоиницијативност;
 • Креативност;
 • Тимски играч;
 • Внимание на детали.

Технички познавања:
Есенцијални

 • Одлично познавање на Microsoft Word и Excel;
 • Познавање и работа со Google Forms, Documents, Drive.
 • Одлично познавање на Facebook Page Manager;
 • Познавање на Mailchimp платформата;

Пожелни

 • Познавање и работа во WordPress и
 • Основни познавања на Adobe Photoshop и/или Illustrator;

Ве молиме аплицирајте со Ваша кратка биографија и мотивациско писмо зачувани во PDF формат на momentum.inc@momentum.mk  со наслов АСИСТЕНТ Име Презиме најдоцна до 24ти Ноември 12:00 часот! Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани.