Events Coordinator – Координатор на настани

Keywords: live events, event marketing, event branding, experiential marketing

Цел на позицијата: Координаторот на настани е одговорен за спроведување на целото портфолио на настани на агенцијата согласно поставениот распоред и буџет. Ова вклучува креирање на програмскиот дел на настаните, координирање на маркетинг кампањи пред секој настан, одржување на социјалните мрежи, одржување на поврзаните веб страни, креирање и проверка на содржина – текстови/материјали за објава, кореспонденција и врска со изложувачи, изведувачи, подизведувачи, медиумски партнери, спонзори, локација итн., одржување и креирање на датабази, изработка/администрирање на скици и распореди, асистенција на деновите на одржување на настаните, администрација на прирачници и насоки за изложувачи/клиенти.

Клучни одговорности:

 • Работи заедно со тимот во целокупното планирање и извршување на портфолиото на настани, но самостојно предлага идеи и концепти;
 • Креативен концепт за програмскиот дел на настаните, вклучувајќи истражување, предлог и утврдување на изведувачи и креативен предлог за програма за секој настан;
 • Креативен концепт за маркетинг кампањите пред секој настан, вклучувајќи истражување, предлог и утврдување на соодветни медиумски партнери и креативен предлог за кампања;
 • Осигурување вкупните административни работи поврзани со настанот да се завршени навремено и точно, вклучувајќи:
  • Кореспонденција со изведувачи и беспрекорна испорака на програмата: штом изведувачите се потврдени, да се осигура дека информациите за изведувачите и програмата се ажурирани онлајн;
  • Креирање на рекламна содржина за настаните, кореспонденција со медиумски покровители и осигурување дека содржината е навремено и точно објавена;
  • Координација и подготовка на прирачници вклучувајќи временска рамка и технички/лоистички/правни информации за секој клиент/учесник;
 • Продукција и објава на содржина на веб страните и социјалните медиуми за секој настан соодветно;
 • Истражување на соодветни локации, водители, изведувачи и забава на настаните;
 • Соработка со тимот, графичкиот дизајнер и печатниците во продукција на високо квалитетни промотивни материјали вклучувајќи темелна проверка на материјали како брошури, постери, флаери, влезници, покани, пропусници, формулари, програми итн.
 • Организирање на испораки и достава до и од локациите;
 • Соработка со A/V подизведувачот во предпродукција и асистенција во сите аспекти на сценографија;
 • Справување со влезни прашања за настаните и кореспонденција со изложувачи, спонзори, изведувачи, подизведувачи, медиа партнери, менаџери на локација, технички персонал, хостеси, решавање на прашања со посетители;
 • Поддршка во преговорите и договорите со подизведувачи (пр. аудиовизуелни, декорација, локација итн.)
 • Обврски кои произлегуваат од организација на настанот на лице место – конкретни обврски доделени од надредените, вклучувајќи: одговарање на прашања на изложувачи/спонзори, надгледување на приемниот пулт, надгледување на техничкиот персонал, брифирање и контакт со одговорните лица од локацијата, координација на хостеси, осигурување дека се следат скиците и распоредите и тн.
 • Преземање на дополнителни задачи и обврски по директива на надредените во осигурување на непреченото одвивање и развој на агенцијата во целина;
 • Решавање на проблеми и донесување на внимание пред надредените доколку е соодветно;
 • Внесување податоци, ажурирање и водење на датабазите;
 • Изработка и ажурирање на скиците на локациите по инструкција;
 • Прибирање на формулари и организирање на податоци дадени од изложувачи и подизведувачи;
 • Администрација на документи при ангажирање и менаџирање со привремено ангажиран персонал – хостеси, фотографи, камермани, техничка и логистична поддршка;
 • Осигурување дека целокупниот приход од настанот е точно процесиран;
 • Администрација на договори и фактурирање на спонзори/изложувачи;
 • Аранжмани за патување/сместување на изведувачи/говорници (ако е соодветно);
 • Осигурување дека сите информации се ажурирани и точни.

Клучни вештини и знаење:
Есенцијални

 • Познавање на индустријата;
 • Минимум една година искуство во организација на настани;
 • Одлични комуникациски и интерперсонални вештини;
 • Одлични организациски способности;
 • Одлична координација и креативно решавање на проблеми;

Клучни способности:

 • Висока мотивација, издржливост и одлична снаодливост под притисок;
 • Желба за работа во динамична средина со кратки рокови;
 • Проактивност и самоиницијативност;
 • Креативност;
 • Тимски играч;
 • Внимание на детали.

Технички познавања:

 • Одлично познавање на Microsoft Word и Excel;
 • Основни познавања на Adobe Photoshop и/или Illustrator;
 • Познавање на Mailchimp платформата;
 • Познавање и работа со Google Forms, Documents, Drive.
 • Одлично познавање на Facebook Page Manager.
 • Познавање и работа во WordPress и

Ве молиме аплицирајте со Ваша кратка биографија и мотивациско писмо зачувани во PDF формат на momentum.inc@momentum.mk со наслов КООРДИНАТОР Име Презиме најдоцна до 27ти Април! Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани.